Opublikowano:

Prezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania został zatrzymany przez CBŚP

Zakłady Mięsne Henryk Kania stoją nad skrajem przepaści finansowej. Firma ma łącznie ponad 800 mln złotych długu – 636,6 mln złotych winnych bankom oraz 164,5 mln złotych zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.